HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Pátek 19.04.2024Zámecký park Velké Losiny [ Zámecký park ]

Zámecký park Velké Losiny
VELKÉ LOSINY

První historická zpráva o Velkých Losinách je zachována z 13. století. Pro vývoj zámeckého areálu nejvýznamnějšími majiteli byli Žerotínové, kteří zde působili také nejdelší dobu od konce 15. do počátku 19. století. Od roku 1802 až do roku 1945 náleželo velkolosinské panství Liechtenstejnům.
Až do druhé poloviny 16. století stála ve Velkých Losinách tvrz, kterou historické prameny dokumentují ještě roku 1569. Koncem 16. století, za tehdejšího držitele panství Jana Staršího ze Žerotína, však již stojí nový renesanční zámek, kolem něhož vzniká od roku 1602 ozdobná renesanční zahrada. Z podstatnějších následujících změn je třeba uvést rozsáhlejší úpravy, prováděné v letech 1660 - 1662, kolem roku 1693 a v první polovině 18. století. V letech 1731 - ¬1738 dochází k podstatným změnám v okolí zámku. Původní renesanční zahrada je nahrazena ozdobným barokním sadem. Za hraběte Jana Ludvíka Žerotína je také parková kompozice obohacena o řa¬du zahradních doplňků a staveb (umělý vodopád, vodotrysky, za¬hradní altán aj.) a bohatou sochařskou výzdobu. V druhé polovině 18. století tu stojí í několik exotických staveb (např. čínský pavilónek). Z doby kolem roku 1880 je zachován popis tohoto zajímavého sadu od rapotínského lékaře J. Neumanna.
Liechtenstejnové, kteří počátkem 19. století vystřídali na velkolosinském zámku Žerotíny, provádějí však brzy rozsáhlé úpravy sadu a postupně vzniká přírodně krajinářská kompozice. K rozsáhlejším úpravám bylo zapotřebí i větší plochy; postupně byla původní roz¬loha několikanásobně zvětšena. Koncem století je již kolem zámku vybudováno zdařilé zahradní dilo, velmi dobře harmonující se zámkem.
Až do roku 1945 je celý areál vzorně udržován. Pro pozoruhodnou architekturu a historickou hodnotu zámeckého areálu byl velkolosinský zámek zařazen mezi památkové objekty první kategorie. I v současné době patři park k nejlépe udržovaným objektům tohoto druhu na Šumpersku.

Významnější dřeviny

Sortiment dřevin ve velkolosinském parku je poměrně bohatý; větší část exot však tvoří mladé stromy, vysazené až v posledním desetileti. Mezi významnějšími dřevinami jsme proto uvedli pouze starší stromy, které pocházejí až na několik výjimek z původního parkového porostu. Veškerý sortiment je uveden až v seznamu druhů.

Jehličnaté

Jedle Veitchova - Abies veitchii
Druh roste původně v hornatějších oblastech středního Japonska, především na ostrově Honšú. V parku roste pouze jediný starší strom. Je nápadný především křídově bílými pruhy na spodní straně jehlic.

Jinan dvoulaločný - Ginkgo biloba
Statný strom v parku byl vysázen pravděpodobně koncem minulého století. Roste v místě veřejností nepřístupném, blízko okrasné školky.

Borovice limba - Pinus cembra
V parku rostou již jen menší exempláře tohoto našeho domácího vysokohorského stromu. Ještě v třicátých letech našeho století rostly však v parku dva mohutné, bohatě plodící stromy, z nichž se sbíralo semeno pro pokusné lesní pěstování v jesenické oblasti.

Listnaté

Sazaník květnatý - Calycanthus floridus
Velmi pěkný, téměř 2 m vysoký keř, původní v Severní Americe. V červenci rozkvétají tmavě červené, vonné květy. Keř každoročně poměrně bohatě kvete, ale jen řídce plodí.

Líska obecná - Corylus avellana
f. contorta
Zajímavá monstrózní forma naší domácí lísky. Má pouze keřovitý vzrůst s pokrouceným kmínkem i větvemi. Keř kvete, ale dosud neplodil.

Vilín viržínský - Hamamelis virginiana
Zajímavý, pozdě na podzim kvetoucí keř, původně rostoucí v Kanadě a USA. Téměř 3 m vysoké keře často kvetou v době, kdy park je pokryt sněhem. Druh je v podmínkách parku zcela mrazuvzdorný a přináší i klíčivá semena.

Mamota úzkolistá -
Kalmia angustifolia
Nízký severoamerický keř je v parku vysázen ve velké skupině. Nikde jinde na Šumpersku v parcích neroste. V červnu až v červenci rozkvétají keře množstvím červených svazečků květů, keře přínášejí i klíčívá semena. Parkový porost je charakteristický zastoupením značného množství pěnišniků (rododendronů). Řada botanických druhů i kultivarů zde rozkvétá v druhé polovině května a v červnu. Zvláště výsadby v posledních desetiletích znamenají značné obohacení sortiment u vřesovištních rostlin.
Zámecký park Velké Losiny

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.infosumperk.cz

Typ záznamu: Zámecký park
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 49, 10.11.2021 v 22:17 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®