HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Pátek 06.12.2019Park Adama Sikory

Zakladatelem parku byl člen ředitelské rady Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek v Těšíně Adam Sikora (1846-1910). Přímým podnětem k založení parku byly projevy nacionální nesnášenlivosti a různé incidenty, k nimž docházelo za Rakouska-Uherska při slavnostech polských spolků a zvláště při průvodech tělovýchovné jednoty "Sokół" v Těšíně. Aby zajistil pro příště polským organizacím klidné místo pro nerušený průběh slavností, rozhodl se Adam Sikora, dlouholetý a zanícený člen "Sokóła", věnovat všechny svoje celoživotní úspory v obnosu 15 000 rakouských korun na vybudování parku a cvičiště.

V květnu 1909 zakoupil pro tento účel na levém břehu Olše u hranice Svibice velký pozemek většinou neobdělané půdy a daroval jej organizaci Macierz szkolna. Ihned bylo přikročeno k rozsáhlým terénním úpravám. Výzva o pomoc při výstavbě sportoviště byla otištěna ve všech polských novinách na Těšínsku a našla široký ohlas. Přicházely další finanční příspěvky.

Větší část práce vykonala polská školní mládež a dobrovolní pracovníci. Návrh na úpravu parku vypracoval St. Rutkowski z Varšavy, dále architekt Holczak a Ing. Bergmann z Těšína.

Práce pokračovaly takovým tempem, že již v červnu a červenci 1909 se mohly konat v novém areálu první slavnosti. Práce na Sikorově parku byly dokončeny teprve v roce 1912. Na začátku první světové války, v době od 24. srpna do 21. září 1914 byli v Sikorově parku cvičeni příslušníci tehdy se formujících polských Legiónů na Těšínsku. Po rozdělení Těšína v roce 1920 přešel park do majetku "Macierzy szkolnej w Czechosłowacji" a byl spravován zvláštní sekcí tzv. Towarzstwa parkowego. Nadále sloužil pro pořádání slavností, jako cvičiště pro školní mládež a polské sportovní organizace.

Podle finančních možností udržovatele bylo dále pracováno na zvelebování parku. V roce 1928 bylo vyměněno elektrické osvětlení a vystavěna nová vstupní brána. V roce 1930 potvrdil zemský úřad v Brně stanovy reorganizovaného "Towarzystwa parkowego" a udělil mu výčepní koncesi. V roce 1933 byl v parku vybudován taneční a hudební pavilón. V roce 1935 bylo přikoupeno kolem 3 000 m2 zahrad a obytný dům, který po přestavbě sloužil jako restaurace. V roce 1938 byla vybudována nynější vstupní brána a rovněž dokončena výstavba restaurační budovy; slavnostně byla otevřena 7. července 1938. Stavbu provedla firma Brejžek a Beier z Českého Těšína.

V parku najdeme i zmenšeninu Piastovské věže, kterou v roce 1913 zhotovila školní mládež podle návrhu Viktora Holczaka z kamenů nalezených v řečišti Olzy. Na restauraci byla roku 1998 odhalena pamětní deska s portrétem Adama Sikory. Jeho dřívější pomník z roku 1935 byl zničen za okupace.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Park nebo sad
AKTUALIZACE: Radka GAJDUŠKOVÁ (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 17.05.2004 v 12:08 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®