HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Úterý 09.03.2021Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně

Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
Tísňové volání 155

tel.: 556 773 111
556 773 206
556 709 194
fax.: 556 710 489

Návštěvní doba
V pracovní dny odpolední hodiny,
v sobotu, neděli a o svátcích i dopoledne, individuální domluva

Tradice nemocnice
Zdravotní péče v Novém Jičíně má dlouholetou tradici. Město Nový Jičín bylo v 19.století třetím městem na Moravě, ve kterém byla nemocnice zřízena. Nejstarší zmínka o zdravotní péči pochází asi z roku 1525, kdy byl v Novém Jičíně vybudován první "špitál". První nemocnice zde vznikla v roce 1804 a s výstavbou nové nemocnice, jejíž části slouží pacientům dodnes, bylo započato v roce 1881. Od té doby prošla nemocnice řadou změn a úprav - ty nejdůležitější se udály v roce 1912, kdy byla ukončena stavba nejstarší části nemocnice, dále v roce 1960, kdy byl dokončen interní pavilon a v roce 1982, kdy byl uveden do provozu pavilon chirurgických oborů.

Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně v dnešní podobě vznikla k datu 1.7.1991 delimitací z bývalého Okresního ústavu národního zdraví v Novém Jičíně. Jejím zřizovatelem byl a dosud je Okresní úřad v Novém Jičíně. V době svého vzniku byla NsP zřízena jako rozpočtová organizace, datu 1.4.1992 byla tato forma změněna na organizaci příspěvkovou. V době delimitace měla NsP v Novém Jičíně 712 lůžek a 1 230 zaměstnanců. NsP zajišťovala zdravotní péči ve všech zdravotnických oborech, včetně stomatologické, obvodní a závodní péče o děti a dorost.
Vlivem privatizace zdravotnictví došlo v posledních letech ke značnému snížení počtu zaměstnanců, k restrukturalizaci lůžek a ke zrušení určitých činností. V současné době je nemocniční péče poskytována na 11-ti lůžkových odděleních s celkovým počtem 405 lůžek, 6-ti odděleních společných léčebných a vyšetřovacích složek a v odborných ambulancích, a s celkovým počtem 710 zaměstnanců.

Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně má se svou výhodnou geografickou polohou (leží ve středu spojnice mezi dvěma fakultními nemocnicemi v Ostravě a Olomouci) velkou šanci k plnění svého základního cíle. Hlavním posláním nemocnice je zabezpečit lůžkovou péči především pro občany novojičínského regionu, jehož spádová oblast čítá 161 tisíc obyvatel. V určitých oborech je nemocnice schopna poskytovat i vysoce odbornou, nadregionální péči, a to především v oborech urologie, radiodiagnostiky a hemodialyzační služby. Ve všech oborech je nemocniční péče zajištěna odborně zdatným personálem a odpovídající zdravotnickou technikou.

Současný zřizovatel
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně (dále jen NsP) byla zřízena 1.7.1991 Okresním úřadem v Novém Jičíně jako příspěvková organizace.

Výkony zvláštního významu
NsP poskytuje standardní lůžkovou akutní péči na úrovni okresní nemocnice ve všech výše uvedených oborech. Nad tuto úroveň lze řadit následující výkony:
Urologie - komplexní řešení urolithiázy, včetně extrakorporální lithotrypse a všech instrumentálních operací (PEK, URS), konsilií. Vyšetření dolních močových cest pomocí urodynamiky s návazností na řešení stresové inkontinence TVT metodou

RDG - veškeré spektrum intervenční radiologie vaskulární i nevaskulární (angioplastiky, stenting cév, trombolýzy, embolizace tumorů a nezvladatelného krvácení), péče o AV shunty o dialyzované pacienty, UZ, CT vyšetření, mammografie

Oční - diagnostika vitreoretinálních onemocnění s fotodokumentací v digitálním záznamu a event. následným ošetřením laserem

Gynekologie - ordinariát pro gynekologickou genetiku (prekoncepční poradna pro infertilní páry, primární prevence vrozených vývojových vad plodu, dispenzarizace žen s porodem či potratem malformovaného plodu v anamnéze, dispenzarizace těhotných se zvýšených rizikem dědičných chorob, zajišťování prenatální diagnostiky vrozených vývojových vad metodami invazivními/ amniocentéza, kordocentéza/ i neinvazivními (konziliární UZ vyšetření vyššího typu/)

Gastroenterologie - komplexní péče, držitelé funkčních licencí ČLK

Hemodialýza - chronický hemodialyzační program (hemodialýzou, hemodia-fibrací,a hemofiltrací), léčba akutního selhání ledvin peritoneální dialýzou

Ortopedie- jediné zajištění ústavní ortopedické péče v okrese, náhrady kloubů (kyčle, kolena, ramena, drobné klouby rukou), rekonstrukční výkony na pohybovém aparátu, dětská ortopedie(vrozené vady), artroskopické operace

ARO - resuscitační péče nejvyššího typu, moderní protektivní ventilační režimy, všechny postupy týkající se parenterální a enterální výživy, dlouhodobé analgezie u vybraných pacientů

Pediatrie - JIP - intenzivní péče vyššího typu, specializovaná poradna prenatální echokardiografie

Plicní - jediné lůžkové zařízení v okrese zajišťuje nepřetržitou bronchologickou pohotovost, diagnostické a therap.bronchologické vyšetření a ošetření i pro nemocnice v
Poradny fungují v rámci jednotlivých ambulancí.
Interna:- kardiologická
- nefrologická
- pro CMP
- péče o pacienty s obliterujícími chorobami cév dolních končetin
- gastroenterologická
- hepatologická
chirurgie: - mammologická
- proktologická
- plastické chirurgie
- pro prevenci kožních nádorů
gyn.-por.:- pro gynekologickou genetiku
dětské: - alergologie
- dětská nefrologie
- dětská kardiologie

Porodnice
Na porodním oddělení od počátku roku 2001 do 26.11.2001 proběhlo 803 porodů. Samozřejmostí je možnost pobytu v nadstandardním pokoji (za příplatek) a přítomnost otce u porodu. Porody je možno vést za použití epidurální anestezie.

KONTAKTNÍ ADRESA:

K Nemocnici 76
741 01 Nový Jičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 773 111
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 26.00¨ neboli 49.59056°
  • Východní délka: 18° 0´ 23.00¨ neboli 18.00639°

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Nemocnice
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 23.02.2010 v 12:05 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®