HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Čtvrtek 14.11.2019Měšťanský dům čp. 41

Kulturní památka
č.r. 8-3347
Měšťanský dům čp. 41
Masarykovo nám. č.or. 25, čp. 41
Žerotínova č.or. 9, čp. 4
č. parcely 25 st., k.ú. Nový Jičín - Město


V jádru renesanční právovárečný dům situovaný v řadové zástavbě jihovýchodní strany náměstí. Novorenesanční pravidelně pětiosé dvoupatrové průčelí se do náměstí otevírá dvěma arkádami podloubí nesenými hranolovými pilíři. Fasáda je horizontálně členěna římsami a pásovou bosáží pater, průčelí ukončuje profilovaná vyložená konzolová římsa. Okna v šambránách s průběžnými podokenními římsami jsou doplněna v prvním patře segmentovým frontonem, ve 2. patře přímou nadokenní římsou. Podloubí zaklenuté valeně je prostoupeno jedním párem styčných výsečí a obkročnými lunetami. Přízemí hloubkového dvoutraktu s čitelnou renesanční dispozicí je zaklenuto jednou neckovou klenbou s koutovými a postranními výsečemi. Líc klenby je opatřen oválným protáhlým štukovým rámem s rozetou a hřebínky. První patro je dispoziční obdobou přízemí, jedna místnost s neckovou klenbou s trojúhelnými a koutovými výsečemi ve středu se štukovým rámem složitého prolamovaného obrysu a s písmeny "INS". Renesanční stavba pochází z doby kolem roku 1600. Barokní úpravy dokumentují neckové klenby. Objekt významněji upravován r. 1892, kdy dostal novou pseudorenesanční fasádu. Dílčí stavební úpravy ve 2. polovině 20. století.
Při Žerotínově ulici (č.or. 9) stojí dvoupatrové dvoukřídlé stavení. Eklektická fasáda je pravidelně tříosá a ustupuje z líce uliční čáry.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 02.09.2004 v 10:18 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®