HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Čtvrtek 14.11.2019Městský dům č.p. 593

Kulturní památka
č.r. 8-2086
Městský dům
Sokolovská ulice č.or. 23, č.p 593
č parcely 245 st., k.ú. Nový Jičín - Dolní předměstí


Dvoupodlažní barokní dům vybudovaný patrně před polovinou 18. století na východním předměstí, nedaleko od městských hradeb. Dům má čtyřosé průčelí. Přízemí s pásovou bosáží je dnes částečně zapuštěné pod úrovní zvýšeného okolního terénu. V jeho pravé krajní ose byl původně hlavní vchod, dnes nahrazený oknem. Patro rytmizují pilastry s kompozitními hlavicemi, jejich profilované patky dosedají na volutové konzoly v úrovni kordonu. Pilastry opticky podpírají zalamované korunní kladí a oddělují jednotlivé okenní osy s obdélnými okny, rámovanými plochou lištou s uchy. Okna lícují s fasádou, jsou doplněna suprafenestrami se štukovými mušlemi a vavřínovými snítkami, nad suprafenestrami jsou prolamované segmentové nadokenní římsy. Krajní okno na levé straně fasády je výrazněji odsazeno - mezi první a druhou osu jsou vloženy sdružené pilastry, které jsou rovněž v nárožích fasády. Ve středu fasády byl štukový rám s obrazem Panny Marie s dítětem (olej na plechu), dnes obraz chybí. Dům má mansardovou střechu s pálenou krytinou, nad průčelím jsou dva zděné vikýře, ve střední ose je trojúhelný tympanon s barokní kartuší a andí1čí hlavičkou ve vrcholu. Interiéry v přízemí jsou zaklenuty valenými klenbami s výsečemi, v patře jsou dřevěné stropy. K dvorní fasádě domu přiléhá svou štítovou stěnou novější patrová přístavba, funkčně propojená s barokní stavbou.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 05.04.2004 v 14:18 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®