HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Neděle 05.07.2020Přírodní rezervace Holý kopec

PR Holý kopec (9. 10 .2002)
PR Holý kopec (9. 10 .2002)
Základní údaje: Bohaté dubové bučiny a bučiny s příměsí dubu a lípy srdčité, 3 km SZ od obce Buchlovice, k.ú. Buchlovice, V: 92,09 ha, n.v.: 360 - 548 m.n.m., Z: Nařízení Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 3 /1999 ze dne 7.7.1999.

Motiv ochrany: Lesní komplex přirozených doubrav a bučin s bohatou škálou lesních typů a vzácnými druhy fauny.

Geologie, půdní poměry: Podkladem jsou paleogenní usazeniny račanské jednotky magurského flyše. Jde o nevápnité pískovce, jílovce a slepence. Místy se vyskytují sprašové hlíny.

Botanika: Bylinné patro představuje širokou škálu typů dubových bučin a bučin s výskytem i druhů zvláště chráněných jako např. sněženka podsněžník, árón karpatský, okrotice bílá, kruštík modrofialový.

Zoologie: Území je bohaté na celou řadu druhů více či méně ohrožené fauny. Staré lesní porosty jsou významným hnízdištěm ohrožených druhů ptáků krkavce velkého, holuba doupňáka, datla černého a strakapouda bělohřbetého. Z obojživelníků je zde běžný mlok skvrnitý. Typický je jarní aspekt s masovým výskytem martináčka bukového. V roce 1995 byl nedaleko rezervace nalezen exemplář tesaříka alpského.

Lesnictví: Porosty jsou kulturního původu, mají charakter stejnověkých kultur, které potřebují vytvořit podmínky pro úspěšnou přirozenou obnovu.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Území je vedeno v kategorii lesů zvláštního určení s nadřazeným významem ekologickým nad zájmem produkčním. Hospodaří se zde přírodně blízkým skupinově výběrným způsobem. Převládá přirozená obnova náletem dřevin. Rezervace byla poškozena bývalým správcem LZ Buchlovice, který navzdory vyhlášenému 100 m ochrannému pásmu vytěžil na holo porosty, které území obklopovaly. Tímto byl otevřen vstup bořivým větrům do prostoru samotné rezervace. Důsledkem jsou pak četné holiny na jižním svahu.

Historie: V době halštatské zde bylo vybudováno opevnění, před založením hradu Buchlova v 11. a 12. století obnovené.
Bučina na jižním svahu pod vrcholovým hřebenem v PP Holý kopec (9. 10. 2002)
Bučina na jižním svahu pod vrcholovým hřebenem v PP Holý kopec (9. 10. 2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 11.08.2003 v 12:38 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®