HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Čtvrtek 09.07.2020Přírodní památka Máchova dolina

PP Máchova dolina (5.10.2002)
PP Máchova dolina (5.10.2002)
Základní údaje: V areálu Chřibů ojedinělý typ kyselých bučin. Lokalita leží leží ve Chřibech asi 3 km severoseverozápadně od obce Salaš, výměra: 2,51 ha, n.v.: 430 m.n.m., Z: Nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 5/2000 ze dne 20. prosince 2000.

Motiv ochrany: V areálu Chřibů ojedinělý typ zakrslé kyselé bučiny.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem jsou paleogenní usazeniny račanské jednotky magurského flyše. Jde o nevápnité pískovce, jílovce a slepence. Půdy hlinitopísčité, chudé na živiny, lehce vysýchavé.

Botanika: Dominantní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), vtroušeny jsou dub zimní (Quercus petraea) a bříza bradavičnatá (Betula verrucosa). Bylinné patro je druhově velmi chudé, místy úplně chybí. Vyskytuje se zde vřes obecný (Calluna vulgaris), borůvka černá (Vaccinium myrtilus), ostřice chlupatá (Carex pilosa), několik druhů mechorostů.

Zoologie: V území nebyl zatím prováděn zoologický průzkum, nicméně vzhledem k stáří porostu lze předpokládat výskyt vzácných druhů brouků vázaných na odumírající staré buky. Z ptáků se vyskytují běžné lesní druhy, např. strakapoud velký (Dendrocopos major), v blízkém okolí hnízdí krkavec velký (Corvus corax).

V okolí PP Máchova Dolina i PR Smutný žleb byl pozorován tesařík alpský (Rosalia alpina). Tento kriticky ohrožený druh je bionomicky vázán právě na odumírající staré buky, v jejichž dřevě se vyvíjejí jeho larvy. Ohrožen je především mýcením starých bukových porostů.

Lesnictví: Jde o ekotyp kyselé bučiny s vřesem obecným a borůvkou černou. V horní části jsou v důsledku extrémně chudého podloží zakrslé bučiny.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Bezzásahové území.
Bělomech sivý
Bělomech sivý

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 07.02.2003 v 10:16 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®