HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Čtvrtek 09.07.2020Přírodní památka Nazaret

PP Nazaret (24.11.2002)
PP Nazaret (24.11.2002)
Základní údaje: Starý lesní porost na suťovisku s prameništěm, leží v Chřibech asi 0,7 km jihovýchodně od kóty Brdo (586,7 m). Katastrální území Salaš, výměra: 2,8 ha, n.v.: 440-500 m.n.m., Z: Nařízení č. 20/2000 Okresního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 23. října 2002.

Motiv ochrany: Starý lesní porost tvořený zástupci dřevin typickými pro původní karpatské lesy, s ojedinělou kombinací prameniště s rozsáhlejším pískovcovým suťovištěm pokrytým několika druhy mechorostů.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem jsou paleogenní usazeniny račanské jednotky magurského flyše. Jde o nevápnité pískovce, jílovce a slepence. Půdy hlinitopísčité, chudé na živiny.

Botanika: Bylinné patro tvoří strdivka jednokvětá (Melica uniflora), ostřice chlupatá (Carex pilosa), mařinka vonná (Galium odoratum), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), violka lesní (Viola reichenbachiana), okrotice dlouholistá (Cephlalanthera longifolia), četné mechy a játrovky.

Zoologie: Na prameniště je vázána početná kolonie mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), v pramenech se vyskytují také drobní vodní korýši blešivci studniční (Niphargus aquilex). Z ptáků se vyskytují běžné lesní druhy, např. strakapoud velký (Dendrocopos major), v blízkém okolí hnízdí krkavec velký (Corvus corax).

Lesnictví: Lesní společenstvo obsahuje dřeviny typické pro původní karpatské lesy, a to buk lesní (Fagus sylvestris), dub zimní (Quercus petraea), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm horský (Ulmus glabra), habr obecný (Carpinus betulus), třešeň ptačí (Cerasus avium), jeřáb břek (Sorbus torminalis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Management, ohrožení, návrhy opatření: Bezzásahové území.

Historie: Oblíbené návštěvní místo působilo na naše předky zřejmě mysticky, což pravděpodobně zavdalo příčinu vzniku biblického názvu lokality.
Pryšec mandloňovitý (24.11.2002)
Pryšec mandloňovitý (24.11.2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 07.02.2003 v 10:26 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®