HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Sobota 04.07.2020Přírodní rezervace Smutný žleb

PR Smutný žleb (5. 10. 2002)
PR Smutný žleb (5. 10. 2002)
Základní údaje: V areálu Chřibů ojedinělý typ kyselých bučin. Lokalita leží ve Chřibech asi 3 km severozápadně od obce Salaš, výměra: 8,5 ha, n.v.: 380-480 m.n.m., vyhlášena Nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 6/2000 ze dne 20. prosince 2000.

Motiv ochrany: V areálu Chřibů ojedinělý typ zakrslé kyselé bučiny.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem jsou paleogenní usazeniny račanské jednotky magurského flyše. Jde o nevápnité pískovce, jílovce a slepence. Půdy hlinito-písčité, chudé na živiny, lehce vysýchavé. V horních partiích jsou výchozy pískovcových lavic, které jsou velmi esteticky hodnotné.

Zoologie: V území nebyl zatím prováděn zoologický průzkum, nicméně vzhledem ke stáří porostu lze předpokládat výskyt vzácných druhů brouků vázaných na odumírající staré buky.

V okolí PR Smutný žleb i PP Máchova Dolina byl pozorován tesařík alpský (Rosalia alpina). Tento kriticky ohrožený druh je bionomicky vázán právě na odumírající staré buky, v jejichž dřevě se vyvíjejí jeho larvy. Ohrožen je především mýcením starých bukových porostů.

Lesnictví: Jde o ekotyp kyselé bučiny s vřesem obecným a borůvkou černou. Ve střední části jsou v důsledku extrémně chudého podloží zakrslé bučiny. Součástí návrhu rezervace jsou i mladé porosty nepůvodních smrčin. Tyto porosty nepůvodních dřevin jsou zahrnuty do území kvůli zachování celistvosti a bude nutné je v budoucnu smýtit a zalesnit přirozenou obnovou buku.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Po zpracování plánu péče budou postupně odstraněny porosty nepůvodního smrku a nahrazeny autochtonními dřevinami.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 11.08.2003 v 14:03 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®