HLAVNI STRANA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH CESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Pondělí 01.03.2021Procházka městem Nový Jičín

Tak jako v minulosti vcházeli poutníci dolní branou za městské hradby, začneme i my naši procházku z ulice Dolní brána. Bezprostředně totiž sousedí s vlakovým a autobusovým nádražím i jedním z městských parkovišť. Projdeme Štefánikovou ulicí kolem honosné budovy Komerční banky do ulice Havlíčkovy. Po levé straně upoutá naši pozornost budova bývalé Židovské synagogy. Byla postavena v historizujícím stylu v letech 1907 - 1908. V roce 1938 byla vydrancována fašisty. Její pozdější rekonstrukce nezachovala původní zdobnou podobu. Nyní slouží jako pracoviště Okresního archívu v Novém Jičíně.

Po levé straně ulice míjíme funkcionalistickou budovu kina Květen z roku 1930. Pokud odbočíme vpravo, dostaneme se do městské tržnice, sousedící s dalším městským parkovištěm v centru města. Najdeme zde pozůstatky městských kamenných hradeb a věznice.

Pokračujeme původním směrem a vcházíme jednou ze čtyř uliček na Masarykovo náměstí. Na první pohled nás okouzlí malebné podloubí. S jeho výstavbou se začalo po požáru r. 1503, který zničil původní dřevěné domy. Renesanční a barokní domy, které na jejich místě vyrůstaly během 2. poloviny 16. století, zničily další velké požáry v 18. století. Jejich následná přestavba byla již ovlivněna klasicismem a historismem.

Morový sloup uprostřed náměstí byl postaven v roce 1710 na paměť velkého moru z roku 1680. V roce 1680 postihl město mor. Na náměstí, kde se kupila těla mrtvých lidí, dali v roce 1710, prý na výzvu z nebe, postavit před morem manželé Štircnikovi morový sloup se sochou Panny Marie a světců.

Kašnu uprostřed náměstí zdobí sousoší tančících sedláků v kravařských krojích, které je dílem profesora Barwiga z roku 1929.

Povšimneme si domovních znamení, na průčelích měšťanských domů - anděl na budově, kde je lékárna U Bílého Anděla, jelen na budově Restaurace u Jelena...

Jedním z nejvýraznějších domů na náměstí je radnice, ozvláštněná věží s hodinami a ochozem. Do nynější novorenesanční podoby byla přestavěna v roce 1930. Je sídlem Městského úřadu Nový Jičín.

Na průčelí nárožního domu vlevo od radnice si povšimneme pamětní desky, která připomíná, že v tomto domě zemřel v roce 1790 slavný generál Laudon.

Neopomeneme se také zastavit u šenkovního domu, který je nyní sídlem České pojišťovny a my si můžeme v prvním patře prohlédnout trámovou malbu pocházející z roku 1733. O tom, že byl tento dům obdařen právem vařit a čepovat pivo, vypovídá první zmínka z r. 1592.

Jednou z nejkrásnějších budov na náměstí je novorenesanční Stará pošta z r. 1563 charakteristická dvěma arkádami. V letech 1787-1852 zde byla dědiční pošta. Jejími hosty byl mimo jiné ruský car Alexandr roku 1813 a známý generál Suvorov, který tu odpočíval po svém tažení do severní Itálie a legendárním přechodu švýcarských Alp v r. 1800. V přízemí si můžeme prohlédnout díla regionálních umělců v galerii Arkáda. V další části budovy najdeme výstavní síně a kulturní sál městského kulturního střediska.

Úzkou uličkou K Šatlavě projdeme k Farnímu Chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Kostel je kromě zámeckých věžiček hlavní dominantou města. Jeho věž, vysoká 66m, je viditelná ze všech okrajových částí města. Na místě původního gotického kostela byl vybudován jezuity v letech 1729-1732. Věž kostela byla postavena v letech 1587-1629 a podle návrhu místního stavitele Ignáce Klosse byla r. 1854 upravena dnešní kopule. Z interiéru zaujmou především vyřezávané lavice a zpovědnice z počátku 18. století a oltářní obrazy E.F. Herberta. Hlavní oltář a kazatelna pocházejí od olomouckého sochaře Jana Kammereita.

Žerotínovou ulicí míjíme po pravé straně zbytky městských hradeb a zrekonstruovanou Městskou baštu, která pochází z roku 1613. Starojická historická společnost zde instalovala expozici historické zbroje a zbraně, další prostory jsou využívány pro kulturní akce.

Stoupáme ulicí K Nemocnici, po levé straně míjíme poštu a přicházíme do Janáčkových sadů ke kostelu Nejsvětější Trojice. Tato původně gotická stavba, nazývaná původně "moravský kostelík", pochází z roku 1500, její věž byla přistavěna v roce 1657. Uvnitř najdeme zajímavou barokní výzdobu z přelomu 17. a 18. století.
Zelená oáza města - Smetanovy sady - vznikly v roku 1915 na místě městského hřbitova. V jejich středu je dochovaný hudební pavilon z roku 1927. V blízkosti vchodu do letního kina symbolizuje žulové sousoší zákony dědičnosti. Centrem pomníku je busta Johana Gregora Mendela rodáka z nedalekých Hynčic. Autorem pomníku z roku 1931, připomínajícího světoznámého zakladatele genetiky, je slezský sochař Josef Obeth. Na opačné straně parku stojí busta hudebního skladatele Bedřicha Smetany z roku 1962.

K výletnímu místu zvanému Skalky vede z parku podél silnice cesta pro pěší lemovaná stromořadím. Je to malebné místo s krásnými výhledy do okolí, možností občerstvení a odpočinku.

My ale zůstaneme ve Smetanových sadech a prohlédneme si Španělskou kapli. Po krvavé bitvě v roce 1621 zůstalo před branami města ležet 500 španělských vojáků. Lidé je pohřbili do hromadného hrobu a v letech 1724-1727 byla na tomto místě postavena kamenná poutní kaple. V letech 1863-1864 k ní byla přistavěna věž a byl doplněn dnešní interiér. Během vánočních svátků okouzluje návštěvníky kaple mechanický betlém. Z tohoto místa je také pozoruhodný pohled západním směrem, kde se na obzoru vypíná silueta zříceniny hradu Starý Jičín.

Pokračujeme dolů Jiráskovou ulicí. Na jejím dolním konci vidíme budovu Gymnázia. Odbočíme-li na křižovatce s Divadelní ulicí vlevo, dojdeme ke sportovnímu areálu.

Sportovní vyžití tady nabízí fotbalový stadion, volejbalová hala, hřiště, tenisové kurty a zimní stadion s ledovou plochou.

Odbočíme-li vpravo, dojdeme k hlavnímu vchodu Beskydského divadla. Původní novorenesanční budova pochází z roku 1866, kdy sloužila jako německý spolkový dům pro kulturní a společenské akce. Od roku 1944 se zde hrálo divadlo. Nákladnou rekonstrukcí budovy i technického zázemí v letech 1984 - 1992 získalo město krásnou divadelní scénu, kam zajíždějí umělci z celé republiky.

Posledním místem našeho zastavení je Žerotínský zámek, jehož dvě věžičky upoutají každého návštěvníka našeho města. Původně dřevěná tvrz z konce 14. století byla mnohokrát přestavována. Poslední velké úpravy byly prováděny za Bedřicha ze Žerotína a jeho manželky Libuše z Lomnice v polovině 16. století. Po odchodu Žerotínů roku 1558 sloužil zámek jen správním a hospodářským účelům. Nyní zde sídlí Muzeum Novojičínska se stálou expozicí historie města.

Naše procházka města končí.
Věříme, že se Vám u nás líbilo a že se k nám do Nového Jičína budete rádi vracet.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Novy-Jicin.cz

Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 10.10.2006 v 08:22 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®