HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Středa 31.05.2023Informace obecního úřadu Bohuslavice

Upozornění pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P
1) Zákonem č.360/1999 Sb., došlo ke komplexní úpravě poskytování mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené.

2) Nová právní úprava týkající se mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené nabývá platnosti dne 1. července 2000.

3) Platnost průkazu
Dosavadní průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydané před 1.červencem 2000 platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 31. prosince 2001.

4) Výměna
Výměny průkazů budou v souladu s čl.XV.(přechodná ustanovení) zákona č. 360/1999 Sb. probíhat od 1. července 2000 do 30.prosince 2001. Výměnu pro držitele mimořádných výhod s trvalým bydlištěm v okrese Opava provádí Okresní úřad Opava, referát sociálních věcí, pracoviště ul. Janská 2.

5) Poplatky za vydání průkazu
Za vydání průkazu je stanoven poplatek ve výši 30,-Kč (dle zákona č. 366/1992 Sb. o správních poplatcích). Za vydání nového průkazu z důvodu zničení či ztráty průkazu 50,-Kč.

6) Zaplacení poplatku
Úhradu poplatku lze provést v úřední dny v pokladně Okresního úřadu Opava, Bezručovo nám. 14, nebo poštovní poukázkou, kterou je možno vyzvednout na:
- obecním, městském úřadě v místě bydliště,
- okresním úřadě referátu sociálních věcí, pracoviště ul. Janská 2, Opava
- okresním úřadě, Bezručovo nám. 14, Opava

7) Doklady potřebné k vydání nového průkazu
Při výměně průkazu je třeba předložit starý průkaz, fotografii o rozměru 34 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana, doklad o zaplacení poplatku.

8) Průkazy nebudou vyměňovány držitelům, kterým končí platnost průkazu před 31.12.2001. Těmto občanům bude vydán nový průkaz až po novém projednání a rozhodnutí, že nadále splňují podmínky pro přiznání mimořádných výhod. Výměna průkazů, jejichž platnost je neomezená, bude provedena v dohodnutém termínu s pracovnicí Okresního úřadu Opava (p.Zapletalová), Tel.: 553 690 163.

Žádáme držitele mimořádných výhod o dodržování uvedeného postupu při výměně průkazů, aby v období do 31.12.2001 nedocházelo ke zbytečnému zatěžování zdravotně postižených občanů i pracovnice okresního úřadu.

K převzetí průkazu je nutná přítomnost držitele z důvodu vlastnoručního podpisu (u nezaopatřených dětí - zákonný zástupce, u nesvéprávných - opatrovník stanovený soudem).
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bohuslavice
Zveřejněno 21.03.2003 v 15:16 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®