HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Čtvrtek 25.04.2024Ochranný režim CHKO Poodří [ Encyklopedické heslo ]

Návštěvníci na naučné stezce Zámecká v Bartošovicích, CHKO Poodří
Ochranný režim CHKO Poodří

Poslání chráněné krajinné oblasti je především v uchování a obnově základních přírodních hodnot a rázu krajiny vhodným hospodářským využíváním. To je i předpokladem zachování přirozené druhové rozmanitosti rostlin, živočichů a jejich společenstev. Jedním z důležitých nástrojů ochrany přírody je zde vymezení zón podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. CHKO Poodří je rozčleněna do čtyř zón odstupňované ochrany s odlišnými ochrannými podmínkami.
Nejpřísnější jsou v 1. zóně zahrnující přírodně nejcennější celky. Patří zde i devět vyhlášených maloplošných chráněných území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památky).

V Plánu péče o CHKO Poodří, který je základním strategickým dokumentem sloužícím jako výchozí podklad pro tvorbu lesních hospodářských plánů, územních plánů a směrných vodohospodářských plánů a kde jsou stanoveny střednědobé a dlouhodobé cíle Správy CHKO, je dále navrženo k vyhlášení několik dalších maloplošných chráněných území.

Druhá zóna (asi 35 % plochy CHKO Poodří) zahrnuje inundační území Odry s loukami a některými rybníky, třetí (24 %) především ornou půdu a čtvrtá (4 %) zastavěná území obcí.

Omezení hospodářského a rekreačního využívání jednotlivých zón je specifikováno ve zmiňovaném zákoně o ochraně přírody a krajiny. Požadavky na ochranu území nejsou tedy na celém území oblasti stejné. Jejich náročnost klesá od 1. ke 4. zóně, která má vytvářet přechod do volné krajiny.

Na území CHKO je z hlediska návštěvníků pro zajištění ochrany přírodních hodnot především zakázáno (§ 26 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny):

V CHKO POODŘÍ je zakázáno:
- zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
- tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
- vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace
a místa vyhrazené se souhlasem orgánu ochrany přírody
- měnit dochované životní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany chráněné krajinné
oblasti.

V národní přírodní rezervaci, přírodních rezervacích a přírodních památkách jsou podmínky vesměs přísnější a vyplývají ze zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášek příslušných území.

Závěrem zbývá jen dodat, že přejeme všem ukázněným návštěvníkům CHKO Poodří mnoho příjemně strávených chvil a hodně zážitků.


Pracovníci Správy CHKO Poodří

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 10.03.2004 v 12:19 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®