HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
wtorek 05.07.2022Park Przyrodniczy Podbeskidzie [ Park naturalny ]

Park Przyrodniczy Podbeskidzie
Park Przyrodniczy Podbeskidzie
Park Przyrodniczy Podbeskidzie o obszarze 125 km2 został ogłoszony w 1994 roku na terenie powiatu nowojiczyńskiego w najbardziej osobliwej części Podradgoszczskich Pagórków, którą reprezentuje Wierzchowina Sztramberska z dwoma odmiennym częściami ? żenklawską i hodslawicką. Podragoszczskie Pagórki sięgają na terytorium powiatu frydecko-misteckiego i nowojiczyńskiego. Z punkut widzenia geomorfologicznego zostały one podzielone na trzy strefy:

Wzdłuż północno-zachodniego krańca pasma Beskidów Morawsko-Śląskich jest wyraź bruzda podnóżowa Veřovicka, wyerodowana w ciemnych łupkach werzowickich, która na wschodzie koło Frenštátu pod Radhoštěm i Frýdlantu nad Ostravicą ropzszerza się w kotlinę.

Na terenie między Sedlnicą, Příborem, Brušperkiem i Paskovem nad Bramą Morawską są tylko słabo podwyższone Przyborkie Pagórki, do których przedostają się w dolinach i na niżej położonych miejscach czwartorzędowe osady piasków, piaskożwirów i lessów. Pomimo znacznego zagospodarowania rolnego jest to kraina urozmaicona dzięki rozproszonym terenom zalesionym.

W szerokie części środkowej rozkłada się bardzo urozmaicona i widokowo wyjątkowo piękna Wierzchowina Sztramberska. Powodują to w części zachodniej (hodslawickiej) liczne pagórki i grzbiety magmowych pikrytów i cieszynitów, natomiast w części centralnej (żenklawskiej) wzgórza wapniowej ławy sztramberskiej.

Na wschód w powiedzie frydecko-misteckim wybiega grupa baskich i godulskich piaskowców, których grzbiety (Górki Palkowickie) otaczają Kotlinę Kozlovicką. Rzucający się w oczy wyjątek z powierzchni wierzchowiny stanowi główny grzbiet Ondřejników ze szczytem Skalki (964 m).

Park Przyrodniczy Podbeskidzie został powołany obwieszczeniem Urzędu Powiatowego Nový Jičín i jego posłannictwem jest przede wszystkim zachowanie charakteru krajobrazowego, który jest typowy dla tego terenu z szeregiem miejsc, na których można obserwować rozwój kory ziemskiej i historię geologiczną Ziemi, ale także nadzwyczajne bogactwo gatunkowe żywych organizmów oraz piękno natury. W celu ochrony tych wartości niezbędne są także pewne ograniczenia. Z drugiej strony pracownicy organów ochrony przyrody i krajobrazu byli umotywowani dążeniem do przybliżenia tego niezwykle malowniczego zakątka Moraw północno-wschodnich miłośnikom przyrody, piękna natury oraz turystyki.

W tym celu wspierane są działania promujące na terenie parku przyrodniczego takie formy turystyki, które nie wpłyną niekorzystnie na zachowany charakter naturalnego środowiska. Piękno przyrody i malowniczość krajobrazu tych terenów nie są na razie dostatecznie turystycznie wykorzystane. Zwiedzanie terenów koncentruje się przede wszystkim na Štramberku i najbliższej okolicy oraz Hodslavicach ? miejscu urodzenia Františka Palackiego. Także z tego powodu w 1996 r. została zbudowana Dydaktyczna Ścieżka Krajoznawcza im. Františka Palackiego prowadząca z Novego Jičína do Siodła Domoraskiego (stacja kolejowa Hostašovice).

Jeszcze zanim ten przewodnik przeprowadzi Cię przez poszczególne przystanki ścieżki dydaktycznej, rozglądnijmy się, co osobliwego można zobaczyć na terenie Parku Przyrodniczego Podbeskidzie i w jego najbliższym otoczeniu powiedzmy przy kolejnej wizycie.

Szereg miejsc zasługuje na oddzielne potraktowanie, to jednak wykracza poza ramy przewodnika ścieżką dydaktyczną. Dlatego tylko hasłowo możemy zwrócić uwagę na osobliwości, zdarzenia i osobistości związane z terenem Parku Przyrodniczego Podbeskidzie i jego najbliższą okolicą.

Mamy nadzieję, że także Ciebie oczaruje malowanicza kraina Podbeskidzia i będziesz do niej wracał nie tylko wspomnieniami.

ODNOŚNIKI ZWIĄZANE Z CAŁOŚCIĄ

ODNOŚNIKI UŚCIŚLAJĄCE

LOKALIZACJA


Typ zapisu: Park naturalny
AKTUALIZACJA: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 25.06.2008 v 11:11 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®