HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Pondělí 11.12.2023Přírodní památka Dubina [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Dubina

Habrodubový lesík Dubina leží na jižním svahu mezi poli při silnici z Hlinska pod Hostýnem do Prusinovic, v nadm. výšce 260 m. Katastrální území Prusinovice, parc. č. 1787/1-3, kultura - les. Výměra: 0,7553 ha.


Vyhlášení: Výnos Ministerstva školství, věd a umění čís. 33.515/52-IV/5 ze dne 26. 3. 1952. Důvod vyhlášení: Původní zachovalý les, dodud neporušený dosazováním nevhodných a cizích druhů dřevin, stanoviště teplomilných druhů rostlin a jediná lokalita višně křovité na Kroměřížsku.


Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří miocénní horniny, a to jíly, písky a pískovce karpatského flyše. Půdním typem je hnědozem.


Botanika: PP Dubina je zbytkem původní podhorské doubravy. Ve stromovém patře převažuje habr obecný, dub letní, lípa malolistá, vtroušena je bříza. Křoviny druhů javor klen, babyka, ptačí zob obecný, hloh jednosemenný a bez černý, tvoří okraj rezervace. V podrostu roste řada teplomilných druhů rostlin, např. hvězdnatec čemeřicový, lilie zlatohlavá (Lilium martagon), dále velmi hojně aron plamatý (Arum maculatum), sasanka hajní (Anemone nemorosa), dymnivka dutá, lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), plicník měkký (Pulmonaria molis), orsej jarní (Ficaria verna), kokořík vonný, kopytník evropský (Asarum europeaum), pstroček dvoulistý (Majanthemum bifolium) a jiné druhy. Jediná lokalita třešně křovité (Cerasus fruticosa) na holešovsku je již minulostí, v okrese Kroměříž dnes roste např. na stráni nad státní silnicí u osady Olšina nedaleko Šelešovic.


Zoologie: Hnízdiště řady druhů pěvců, např. pěnice pokřovní, strnad luční, pěnice černohlavá, kos černý. Podrobnější zoologický průzkum nebyl prováděn.


Hospodářské využívání, management: Z lesnického hlediska je porost ponechán bez zásahu, pouze s nahodilou těžbou (např. po ničivé větrné smršti v srpnu 2001, kdy na horním okraji a uprostřed lesíka spadlo několik vzrostlých stromů).Třešeň křovitá, jeden z hlavních důvodů pro vyhlášení, byla z území vytlačena. Vzhledem k bohatému jarnímu aspektu však bylo chráněné území zachováno. PP je ohrožena rozrůstáním bezu černého, který je nutné pravidelně odstraňovat. Náletové dřeviny (hlavně bez černý) byly v rezervaci odstraněny v roce 1999, odborný zásah provedla ZO ČSOP VIA Hulín.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 17.05.2004 v 14:33 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®