HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Čtvrtek 23.09.2021Sbor dobrovolných hasičů Hněvošice

Sbor dobrovolných hasičů v Hněvošicích byl založen 8. prosince roku l92l. Byl to první český hasičský sbor na Hlučínsku. V okolních vesnicích, zejména v těch větších na Hlučínsku, byly sbory založeny o dvacet až třicet let dříve, byly to však sbory německé.
O činnosti nově založeného hasičského sboru v Hněvošicích jsme se mohli dočíst v několika málo příspěvcích, o to však vzácnějších, které byly zapisovány do školní kroniky, která byla založena již v roce l864. Byla psána v německém jazyce švabachem a její zápisky sahají až do roku 1730, kdy byl v Hněvošicích postaven dřevěný kostel sv. Petra a Pavla. Takto byla psána až do roku 1920, kdy Hlučínsko, tedy i obec Hněvošice, která ke Hlučínsku bytostně patří, bylo přiděleno k Československu. Do té doby kronika neobsahuje sebemenší zmínku o činnosti hasičského sboru, tedy ani německého. Až teprve ve zmíněném roce 1920 pokračuje psaní kroniky v českém jazyce, kterého se ujímá český ředitel školy, pan Jindřich Lhotský.

U příležitosti osmdesátiletého výročí založení hasičského sboru byla založena nová kronika a to hasičská, do které byly přeneseny ony již zmíněné zápisky od doby založení hasičského sboru. Jsou psány retrospektivně,avšak chronologicky za sebou, jak se staly. Kronikářem nově založené kroniky je pan Erich Stříbný , dlouholetý člen hasičského sboru.

Za zmínku stojí skutečnost, že v říjnu l938 byla nedobrovolně přerušena činnost hasičského sboru a to v důsledku hrozby 2. světové války, kdy Hlučínsko bylo opět přidruženo k německé říši a to až do skončení války v roce l945, kdy hasičstvo znovu povstalo a v roce 1946 naplno odstartovalo svou činnost. V padesátých letech začala zasahovat do dění mocná KSČ, sbor dobrovolných hasičů byl přejmenován na svaz požární ochrany, hasiči již nebyli bratři, nýbrž soudruzi požárníci. Taktéž ze starosty hasičského sboru byl rázem předseda požární ochrany. To však bylo u většiny z nich pouze navenek. V duši se stále cítili být hasiči. Přes tyto čtyřicetileté peripetie totalitního režimu nenechali se hasiči zlomit, nýbrž pokračovali v duchu tradic svých otců a odvedli obrovský kus práce, která dovedla hasiče až k dnešním výsledkům, často i oslnivým.

Veškeré toto dění, zejména znovuvskříšení hasičstva od roku l945 až po dnešek, je dosti obšírně zaznamenáno v hasičské kronice u výše jmenovaného kronikáře pana Ericha Stříbného. Kronika obsahuje vedle soutěžní činnosti , účasti při hašení požárů, pomoci při živelních pohromách, záplavách apod., též v hojné míře účast na mnoha akcích veřejného života v naší obci. Dále obsahuje řadu významných jmen členů a to od založení sboru až dosud. Sbor dobrovolných hasičů měl na konci sedmdesátých let až 95 členů. K dnešnímu dni je to asi 55 členů. Za celou dobu existence sboru proběhla obměna asi 200 členů.

A nyní uvádím jmenovitě funkce předsedů, od r.l990 starostů a velitelů sboru chronologicky za sebou:

Funkce předsedy:

1960-1970 p. Alois Bitomský
1971-1990 p. Jiří Hanslík
1991-1994 p. Jan Buchta
1995-dosud p. Arnošt KubelaFunkce velitele:

1948-1956 p. Arnold Kremser
1957-1960 p. Alois Bitomský
1961-1962 p. Rudolf Pavera
1963-1970 p. Arnold Kremser
1971-1972 p. Josef Šimeček
1973-1976 p. Jan Buchta
1977-1984 p. Arnošt Kubela
1985-1990 p. Josef Klímek
1991-dosud p. Josef Kremser

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hnevosice.cz

Typ záznamu: Hasiči
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 24.03.2003 v 13:55 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®