HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Sobota 31.07.2021DOTACE NA MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY NA ROK 2008

Žádost o podporu zahraničních výměn mohou podat členské soubory FoS ČR.
(Příloha časopisu Folklor 9/2007)

Folklorní sdružení ČR bude ke dni 31.10. 2007 předkládat žádost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí státní dotace na rok 2008, jejíž součástí bude také soupis žádostí členských souborů FoS ČR o podporu mezinárodních výměn a spolupráce dětí a mládeže.

Žádost o podporu zahraničních výměn mohou podat členské soubory FoS ČR, které mají uhrazeny členské příspěvky za léta 2006 a 2007. Poskytnutou dotaci lze použít následovně:
a) na úhradu
- nejvýše 50% nákladů na dopravu českých účastníků výměn a táborů, seminářů a dalších akcí v zahraničí,
- nákladů na ubytování, stravování, místní dopravu a na programové zabezpečení akcí, max. do výše 250,- Kč na osobu a den pro zahraničního i českého účastníka akce v ČR.
b) účastníky projektu mohou být děti a mládež ve věku od 10 do 26 let,
c) dotaci lze použít rovněž na 1 vedoucího na každou započatou skupinu 10 dětí do 18 let, nejnižší možný počet účastníků ve skupině je 5, délka pobytu je nejméně 5 dnů, maximální délka dotovaného pobytu v ČR 14 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu. V případě projektů zaměřených na rozvoj příhraniční spolupráce v rámci euroregionu může být délka pobytu nejméně 3 dny.

Folklorní soubory předloží žádosti na formulářích, které jsou k dispozici na www.fos.cz nebo je na vyžádání zašle sekretariát FoS ČR. K žádosti přiloží doklad o právní subjektivitě souboru, doklad o zřízení samostatného účtu souboru (nikoliv vedoucího) a program výměnného pobytu, rozepsaný po jednotlivých dnech. Žádosti doručí na sekretariát FoS ČR nejpozději do 15. října 2007.

Upozorňujeme na skutečnost, že o dotace na zahraniční výměny v roce 2008 nebude možné MŠMT ČR žádat v dalších termínech.

Jiří Pokorný, tajemník FoS ČR

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 24.08.2007 v 04:24 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®