HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Středa 08.02.2023Tentokrát pár slov místostarostky...

Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu letošního roku a všichni prožíváme teplé a slunečné léto, začínají dovolené a pro žáky a studenty především očekávané prázdniny. K tomuto období i pro mne stále patří konec školního roku a určité bilancování. Proto mi dovolte v krátkosti připomenout významné události a ohlédnout se za zajímavými akcemi uplynulého období. V minulých dnech vyvrcholily oslavy 625 let trvání našeho města a po pěti letech bylo otevřeno muzeum v bývalé chlapecké škole. Prožili jsme festival cimbálových muzik a řadu doprovodných akcí, výstav, přednášek, besed a vernisáží, které připravovalo Městské kulturní středisko a jeho knihovna. Ve městě se také konala řada významných sportovních akcí. Jsme rádi, že se setkaly se zájmem a s ohlasem veřejnosti. Potěšitelné je i to, že se do života ve městě, a zvláště pak k oživení pěkného náměstí, zapojili žáci a studenti s pedagogy všech typů frenštátských škol a školských zařízení. Vedení města to ocenilo a věnovalo pěkné odměny třeba za výtvarné práce dětí, slavnostně přijalo osobnosti škol, bylo přítomno při zahajování maturitních zkoušek a při předávání maturitních vysvědčení a výučních listů studentům všech našich středních škol. Poděkování patří i učitelům, které jsme letos u příležitosti jejich svátku poprvé pozvali ke společnému setkání. Podobně byli oceněni také nejlepší sportovci a trenéři, dárci krve či významné podnikatelské subjekty. V oblasti péče o občany jsme se začali zabývat sociální problematikou města. Došlo k důležitému nastartování komunitního plánování sociálních služeb a uskutečnilo se první veřejné setkání s občany. Letošní rok přinesl mnohé změny také v právních předpisech, včetně jejich dopadu na občany. Připomeňme nový zákon o sociálních službách, stavební zákon, zákon řešící odpadní vody či kanalizace. Vedení města pracuje na programu dalšího rozvoje města, spolupracuje s komisemi rady a výbory zastupitelstva. Obrátilo se na občany s dotazníkem s cílem získat názory na život v našem městě a zpětné informace o jejich potřebách. V současné době se dotazníky zpracovávají a s výsledky budete seznámeni. Podle schváleného rozpočtu se realizují akce oprav a údržby našeho majetku, budují se nebo opravují nové chodníky, komunikace, schodiště či kanalizace. Během letních prázdnin se uskuteční na školách práce většího rozsahu. V současné době můžete sledovat stavební ruch v oblasti Šibenek. Probíhá zde výstavba okružní křižovatky a příprava území pro zahájení stavby nákupního centra - supermarketu - Diskont Plus. Již tak intenzivní stavební činnost se v nejbližších dnech po zahájení samotné stavby, ještě zvýší. Prosíme proto o trpělivost při omezeních, která budou způsobena stavební činností. Nebudou trvat dlouho, zprovoznění nákupního střediska je plánováno již na začátek října letošního roku. Samotný městský úřad připravuje vnitřní organizační změny, na základě konkurzního řízení byl jmenován nový ředitel ZŠ a MŠ Tyršova 913, u městské policie byl za účelem zkvalitnění činnosti zvolen jiný model řízení a vnitřní organizace. Naše město má jako jeden ze svých cílů rozvoj cestovního ruchu, uspělo v získání významné několikamilionové dotace a v současné době probíhá její plnění. Cestovní ruch, propagaci turismu a služeb rozvíjíme i v rámci sdružení Beskydy - Valašsko, kterého jsme členy. Společně s okolními obcemi jsme založili Mikroregion Frenštátsko, ve kterém chceme rozvíjet vzájemnou spolupráci v řadě dalších oblastí. Naše město navštívila řada významných osobností politického, kulturního či sportovního života. A nejen oni, přijíždějí také naši krajané, kteří se s láskou do rodného kraje svých předků opakovaně vrací. Vážení a milí spoluobčané, čekají nás letní měsíce bohaté na další zajímavé společenské události. Těším se při nich na setkání s Vámi a přeji Vám za vedení města radostné a pohodové léto. Vaše Zdeňka Leščišinová
DALŠÍ INFORMACE: Mgr. Zdeňka Leščišinová
Zveřejněno 15.08.2007 v 09:52 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®