HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Středa 28.09.2022Obecně závazné vyhlášky města Fulneku 1991 - 2000

Přehled obecně závazných vyhlášek
Číslo Název
3/1991 Vyhláška o udržování čistoty, ochraně zeleně a ochraně ovzduší na území města Fulneku
3/1993 Vyhláška o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin. 1993
1/1994 Vyhláška o zrušení platnosti obecně závazné vyhlášky Města Fulnek č. 4/1993 o stanovení nájemného z nebytových prostor.
1/1995 Vyhláška kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1993 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin.
2/1995 Vyhláška o zrušení městské policie.
3/1995 Vyhláška o úpravě základního nájemného podle polohy domu
4/1995 Vyhláška o vytvoření "Fondu rozvoje bydlení města Fulneku"
6/1995 Vyhláška kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2 /1994 o stanovení nájemného z nebytových prostor.
1/1996 Vyhláška o regulativech územního rozvoje města Fulneku.
2/1998 Vyhláška o systému sběru, třídění a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území města Fulneku.
5/1998 Vyhláška o místních poplatcích
1/1999 Vyhláška o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou.
2/1999 Vyhláška kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o systému sběru, třídění a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na území města Fulneku.
3/1999 Vyhláška o znaku a praporu města Fulneku a jejich užívání
4/1999 Vyhláška o schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic
1/2000 Vyhláška kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1995 o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Fulneku
2/2000 Vyhláška o hospodaření s byty na území města Fulneku
3/2000 Vyhláška o požadavcích pro vylepování plakátů a reklamních letáků, umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na území města Fulneku
4/2000 Vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v jednotlivých částech města Fulneku
5/2000 Vyhláška kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postiženého záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou.
DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Fulnek
Zveřejněno 30.01.2003 v 07:55 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®