HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Čtvrtek 25.04.2024Ochranný režim CHKO Poodří

CHKO POODŘÍ
Poslání chráněné krajinné oblasti je především v uchování a obnově základních přírodních hodnot a rázu krajiny vhodným hospodářským využíváním. To je i předpokladem zachování přirozené druhové rozmanitosti rostlin, živočichů a jejich společenstev.
Jedním z důležitých nástrojů ochrany přírody je zde vymezení zón podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. CHKO Poodří je rozčleněna do čtyř zón odstupňované ochrany s odlišnými ochrannými podmínkami. Nejpřísnější jsou v 1. zóně zahrnující přírodně nejcennější celky. Patří zde i pět vyhlášených maloplošných chráněných území.
V Plánu péče o CHKO Poodří, který je základním strategickým dokumentem sloužícím jako výchozí podklad pro tvorbu lesních hospodářských plánů, územních plánů a směrných vodohospodářských plánů a kde jsou stanoveny střednědobé a dlouhodobé cíle Správy CHKO, je dále navrženo k vyhlášení dalších 20 maloplošných chráněných území.
První zóna (červená barva) představuje přírodně nejcennější území. Druhá zóna (zelená barva, 35 % plochy CHKO Poodří) zahrnuje inundační území Odry s loukami a některými rybníky, třetí zóna (modrá barva, 24 %) především ornou půdu a čtvrtá (žlutá barva, 4 %) intravilány obcí.
Omezení hospodářského a rekreačního využívání jednotlivých zón je specifikováno ve zmiňovaném zákoně o ochraně přírody a krajiny. Požadavky na ochranu území nejsou tedy na celém území oblasti stejné. Jejich náročnost klesá od 1. ke 4. zóně, která má vytvářet přechod do volné krajiny.
Na území CHKO je zakázáno (§ 26 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny):
  • zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
  • tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
  • vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvání vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu.
  • povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů.
  • používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti.
  • stavět nové dálnice, sídelníútvary a plavební kanály.
  • pořádat automobilové a motocyklové soutěže.
  • provádět chemický posyp cest.
  • měnit dochované životní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany chráněné krajinné oblasti.
Závěrem zbývá jen dodat, že přejeme všem návštěvníkům CHKO Poodří mnoho příjemně strávených chvil a řadu zážitků.

pracovníci Správy CHKO Poodří

DALŠÍ INFORMACE: Správa ChKO Poodří
Zveřejněno 13.03.2003 v 17:09 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®