HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Pátek 19.04.2024Mezinárodní význam chráněné krajinné oblasti Poodří

CHKO POODŘÍ
Mezinárodní význam chráněné krajinné oblasti Poodří
CHKO Poodří je z hlediska přírodních a krajinářských hodnot mezinárodně významným územím:
 • Úmluva o mokřadech majícící mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) - úmluva byla podepsána v rámci UNESCO, pro ČR vstoupila v platnost dne 1. ledna 1993, úmluva uvedena ve sbírce zákonů č. 396/1990 Sb. Vymezuje, mimo jiné, mokřady mezinárodního významu (Ramsar site) k nimž Poodří bylo přičleněno v roce 1993.
 • Významná ptačí území (Important Bird Areas - IBA) - mezinárodní program, který se zabývá ochranou ptáků na celosvětové úrovni - Poodří zařazeno do kategorií:
  • A4 - celosvětově významná ptačí území (shromaždiště)
  • B2 - evropsky významná ptačí území (druhy s nepříznivým stavem z hlediska ochrany přírody v Evropě)
  • B3 - evropsky významná ptačí území (druhy s příznivým stavem z hlediska ochrany přírody, ale soustředěné v Evropě)
 • Evropská ekologická síť (EECONET) - součást politického dokumentu Rady Evropy z června 1995 Celoevropská strategie biologické a krajinné rozmanitosti přijatého na konferenci min. živ. prostředí v Sofii v roce 1995.
  Poodří vedeno jako biokoridor EECONET.
 • Územní systémy ekologické stability České republiky (viz. § 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Poodří zařazeno do vymezeného nadregionálního biocentra - Oderská niva (severní část CHKO Poodří) a nadregionálního biokoridoru Poodří - jih (v jižní části CHKO Poodří).
DALŠÍ INFORMACE: Správa ChKO Poodří
Zveřejněno 13.03.2003 v 17:20 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®