HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Pátek 22.10.2021Vyhláška č.1/2002 obce Starý Jičín o stanovení vodného dvousložkovou formou

ze dne 28. 2. 2002

Obecně závazná vyhláška obce Starý Jičín č. 1/2002
o stanovení vodného dvousložkovou formou

I.

Zastupitelstvo obce Starý Jičín na svém zasedání dne 27.2.2002 schválilo podle §20 odst. 4 z.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a v souladu s ustanovením §84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pro obec Starý Jičín tuto obecně závaznou vyhlášku .

II.

Obec Starý Jičín stanoví úhradu vodného za pitnou vodu odebranou z veřejného vodovou ve vlastnictví a správě obce Starý Jičín dvousložkovou formou, když jedna složka je součinem ceny vody a množství odebrané vody a druhá pevná složka je stanovená v závislosti na kapacitě vodoměru.

III.

V souladu s ustanovením §32 a §35 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, se stanoví pevná složka dle kapacity vodoměru vyjádřená jeho dimenzí

pro vodoměry ľ".......180.-Kč ročně
pro vodoměry 1"........300.-Kč ročně

IV.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1.4.2002

Antonín Hrňa
starosta obce

Stanislav Hrachovec
místostarosta

Zveřejněno 01.03.2002 v 16:07 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®