HLAVNI STRANA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHCESKY KALENDAR AKCI V REGIONU
Úterý 28.09.2021Investiční akce města Bílovce

Průběh provádění investičních akcí města Bílovec. (k 15. 8. 2003)

105: MŠ Zahradní - sanace sev. stěny a přeložka sítí

Akce ukončena.

102: Spojovačka Tkalcovská ul. - Slezské náměstí

Akce ukončena

103: Odvodnění komunikace Komenského-Minarčík

Zahájení v 35. týdnu roku 2003

104: Řešení odpadních vod v místní části Bravinné

Provádí se průzkumy, shromažďuje se dokumentace o stavu kanalizace, probíhají konzultace s odborníky, výsledkem bude zpráva a navrhnuté řešení.

106: MŠ Wolkerova oprava oken

Akce probíhá.

107: MŠ-ZŠ Lubojaty - rekonstrukce MŠ

Ukončení v 34. týdnu roku 2003

108: ZŠ Komenského - napojení na ČOV

Budova základní školy je napojena, v měsíci září tohoto roku dojde k likvidaci stávajícího septiku a zaasfaltování vozovky po výkopech.

109: ZŠ TGM - napojení na ČOV I. etapa

Akce bude dokončena do konce prázdnin.

110: Letní kino- lavičky, lampa

Provedeno

111: Oprava střechy kaple p. Mar. Pom. a sanace svahu

Akce ukončena v květnu 2003.

112: Drobné opravy v Sokolovně

Dokončení v září 2003

113: Rekonstrukce vodovodní přípojky na tenisových kurtech

Dokončení v září 2003

114: Stará Ves hřiště - vod. Přípojka a oprava elektrorozvodů

Zahájení září 2003.

115: Střelnice - kuželna, rekonstrukce

Ukončeno v lednu 2003.

116: Lubojaty - oprava střechy a nátěr oplocení, okapů a svodů

Probíhá, střechy opravena.

117: Oprava venk. omítky a natření oken dům č.p. 56 na SN

Zahájení září 2003.

118: Ubytovna Opavská - dokončení I. etapy výměny oken

Provedeno v lednu 2003.

119: Komplex Ital - fasáda

Zahájení v září 2003

198: Infrastruktura výstavba bytů na ul. Wolkerova, Beskydská a Slunečná

Akce probíhá.

199: Výstavba bytů na ul. Wolkerova, Beskydská a Slunečná

Akce probíhá.

122: Rekonstrukce plynové kotelny Smetanova 746

Zahájení září 2003.

129: Příspěvek kostelu v Bílovci

Akce probíhá.

130: Oprava radnice

Akce probíhá.

132: ZUŠ - odhlučnění tříd

Provedeno.

128: OV Lhotka - rekonstrukce OV

Akce probíhá.

133: OV Lubojaty - plynofikace

Zahájení září 2003.

035: Rekonstrukce budovy 412 a 411 II. etapa

Probíhá oprava fasády.

Ing. Marek Blatecký
ved. odboru investic

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím 1 názor)
VOJKOVSKÝ Emil12.07.2006 v 20:55
V Bílovci jsem bydlel přibližně v létech1949-1957,kdy jsem odešel do Čech /vlivem
vojenské služby/.Pracoval jsem krátce ve vagónce
Studénka,navštěvoval jsem základní školu v Bílovci,je to velice dávno.Učila mne p.učitelka
Šajtarová/ už asi nežije/.Vím jak Bílovec vypadal
po válce a jakého rozkvětu dosáhl k dnešnímu dni.
Strávil jsem tam svoje mládí,na které mám krásné
vzpomínky.Přeji Vám mnoho úspěchů při rozkvětu
Vašeho města.30 let jsem tam nebyl,rád vzpomínám
na své spolužáky-p.Bzonka,p.Lindovskou,Špačkovou...
Dnes je mi 70 let a zdravotní problémy /srdce/ mi
neumožňují cestování.Přeji Vám mnoho úspěchů.Toto
poznání mi umožnil internet na stará kolena.

DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Bílovec

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 21.08.2003 v 17:46 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®